Mūsų kolektyvas

Albinas Kiršis: 8620 80083

Direktorius


Rita Eigertienė: 8620 88020

Buhalterė


Milda Laurinaitienė: 8620 88020

Laborantė


Violeta Bacevičienė: 8620 50047

Apskaitininkė - svėrėja